Försäkringar

Alla gymnaster och ledare är försäkrade via föreningen. Det är försäkringsmäklaren Pensum AB som hanterar Gymnastikförbundets försäkringar.

  • Basförsäkringen är en grundförsäkring som gäller vid all gymnastik/träning för barn, ungdomar och motionärer, samt vid resa till och från sådana aktiviteter.

  • Träningslicensen är obligatorisk för alla kategorier av gymnaster som utför hopp med rotation kring tväraxeln, dvs volter. I licensen ingår en personlig försäkring som kostar 150 kr per gymnast.

  • Tävlingslicensen är som ovan och obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb. I licensen ingår en personlig försäkringen som kostar 180 kr per gymnast.

Skadeanmälan
Olycksfall anmäls genom att en skadeanmälan fylls i av gymnast eller vårdnadshavare, blankett finns på kansliet.