Mary Berghamstipendiet

MARY BERGHAMSTIPENDIET


” Efter mitt frånfälle skall min kvarlåtenskap fördelas så att 200 000 kronor tillfaller Lingförbundet i Göteborg. Beloppet skall användas i en fond och ur fonden skall årligen utdelas ett stipendium…”


På Lingförbundets årsstämma 2018 kommer Mary Berghamstipendiet att delas ut. Stipendiaten utses av Lingförbundets styrelse.

Kriterierna för ansökan är enligt följande:
Utdelas till: Stipendiet utdelas till en person; aktiv, ledare, styrelseledamot eller annan lämplig, som under det gångna året utmärkt sig på ett för gymnastiken positivt framträdande sätt. Personen skall vara boende och verksam i Västra Götaland.
Belopp: 4000 kr


Nominering: Endast föreningar i Västra Götaland.
Jury: Juryn består av representanter från Lingförbundets styrelse. Juryns beslut kan inte överklagas.

Sista ansökningsdag 2017-12-31

Föregående års stipendiater:

Milla Hoban från Lingförbundet och Camilla Lönnqvist från Lindome GF som fick 2000 kr var

Ansökningsformulär

Anmälan skickas till:

info@lingforbundet.se

Lingförbundet

Gärdesvägen 7

436 51 HOVÅS