Mary Berghamnstipendiet

” Efter mitt frånfälle skall min kvarlåtenskap fördelas så att 200 000 kronor tillfaller Lingförbundet i Göteborg. Beloppet skall användas i en fond och ur fonden skall årligen utdelas ett stipendium…”

På Lingförbundets årsstämma 2019-03-28 kommer Mary Berghamnstipendiet att delas ut. Stipendiaten utses av Lingförbundets styrelse.

Kriterierna för ansökan är enligt följande:
Utdelas till: Stipendiet utdelas till en person; aktiv, ledare, styrelseledamot eller annan lämplig, som under det gångna året utmärkt sig på ett för gymnastiken positivt framträdande sätt. Personen skall vara verksam i Göteborg.
Belopp: 4000 kr


Nominering: Endast föreningar i Göteborg.
Jury: Juryn består av representanter från Lingförbundets styrelse. Juryns beslut kan inte överklagas.

Sista ansökningsdag 2019-02-27

Ansökningsformulär

Anmälan skickas till:

info@lingforbundet.se

Lingförbundet

Gärdesvägen 7

436 51 HOVÅS