Styrelsen

Styrelse
 • Alexandra Derle, ordförande
 • Niklas Sandén, vice ordförande
 • Linnea Rodås
 • Cecilia Derle
 • Thomas Bernet
 • Milla Hoban
 • Hannah Nordahl
Valberedning
 • Karin Hörberg
 • Marie Karlsson
Revisor
 • Charlotte Eriksson
Revisorsuppleant
 • Elin Börjesson

Stadgar

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014