Styrelsen

Styrelse
 • Alexandra Derle, ordförande
 • Niklas Sandén, vice ordförande
 • Linnea Rodås
 • Cecilia Derle
 • Thomas Bernet
Valberedning
 • Karin Hörberg
 • Annika Mellbin
 • Milla Hoban
Revisor
 • Charlotte Eriksson
Revisorsuppleant
 • Elin Börjesson
Kanslipersonal
 • Lena Högberg
 • Petra Rodås
 • Gunilla Nässén

Stadgar

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014