Det finns fortfarande platser kvar i många av höstens gruppen. In och anmäl ditt barn till gymnastik HT-20!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Lingförbundet
Rörelseglädje och utmaning för barn och vuxna

Mary Berghamnstipendiet


Varje år på årsstämman delar Lingförbundet ut Mary Berghamns stipendium. 


” Efter mitt frånfälle skall min kvarlåtenskap fördelas så att 200 000 kronor tillfaller Lingförbundet i Göteborg. Beloppet skall användas i en fond och ur fonden skall årligen utdelas ett stipendium…”Kriterierna för ansökan är enligt följande:


Utdelas till:
Stipendiet utdelas till en person; aktiv, ledare, styrelseledamot eller annan lämplig, som under det gångna året utmärkt sig på ett för gymnastiken positivt framträdande sätt. Personen skall vara verksam i Göteborg.
Belopp: 4000 kr


Nominering: Endast föreningar i Göteborg.

Jury: Juryn består av representanter från Lingförbundets styrelse. Juryns beslut kan inte överklagas.


Sista ansökningsdag: 28 februari varje år


Anmälan skickas till Lingförbundet

Via mail:

info@lingforbundet.se 


Via post:

Lingförbundet

Gärdesvägen 7

436 51 HOVÅS

Marie Erlandsson och Sara Wiksén tilldelades Mary Berghamnsstipendiet för år 2018
 
 
Följ oss på Sociala medier
Samarbetspartners