SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
LINGFÖRBUNDET
Rörelseglädje och utmaning för barn och vuxna

Lingförbundets historia

 

Lingförbundet grundades 1912 under en epok då kroppsliga färdigheter var på stark frammarsch. Samhället hade då insett vidden av ett friskt samhälle och den svenska fanan hölls högt och mottot var ”En sund själ i en sund kropp”.

 

Den 12 september 1912 fick Göteborgs Gymnastiksällskaps ordförande Gustaf Ekstedt till ett upprop där alla gymnastikföreningar i Göteborg fick information om att bilda ett gymnastikförbund. Efter ett förberedande möte, där de uttalade sig för förslaget och tillsatte en stadskommitté, hölls ett konstituerande sammanträde den 30 oktober 1912. Lingförbundet, sällskap för gymnastik i Göteborg med mottot ”Gymnastik åt alla”, var bildat.

 

Det blev en succéartad start. Redan den 15 januari 1913 startades tre manliga och tre kvinnliga avdelningar. Tillslutningen i dessa blev så stor att avdelningarna snart fick delas och nya startas. Vid 10-årsjubileet fanns det 102 avdelningar med 2750 gymnaster, 1932 vid 25-årsjubileet var siffrorna 241 avdelningar med över 7000 gymnaster. Ekstedts initiativ att bredda gymnastiken och ge göteborgarna fysisk fostran mottogs mycket positivt av stadens färder.

 

1915 fick Lingförbundet uppdraget att fungera som distriktsorganisation för gymnastik. År 1918 kom Lingförbundet med ett nytt initiativ för att stimulera gymnastiken. Då startades Lingveckan som invigdes den 12 maj av landshövdingen Oscar von Sydow. Lingveckan kom snart att bli en tradition och den bästa propaganda för att väcka allmänhetens intresse för gymnastik. Det var gymnasternas examensdag då alla fick visa upp sina färdigheter för släkt och vänner.

 

Jubileumsåret 1923 blev det verkliga mästarprovet för Lingförbundet. Då arrangerade man den Nordiska Gymnastikfesten som var det dittills största arrangemang som ordnats i Norden. Ekstedt stod i ledningen och de genomförde ett perfekt arrangemang på Slottsskogsvallen den 14-17 juli. 8000 gymnaster från de nordiska länderna kom till Göteborg. Trots besvärande regnväder var det stor publik alla dagar som mottog de duktiga gymnasternas prestationer med ovationer.

 

På 10 år hade gymnastiken i Göteborg, tack vare Lingförbundet från regress, uppnått en storartad framgång. Idrottsledare började med illa dold avund tala om Lingförbundets privilegierade ställning och goda ekonomi. Detta ledde till att stadens årsanslag till Lingförbundet minskades samtidigt som det ställdes krav på att staden skulle få majoritetsinflytande i förbundets ledning. Gustaf Ekstedt tog denna utveckling som en stor personlig motgång.

 

Han ansåg att Lingförbundet blivit högst orättvist behandlat och ifrågasatte om det var nödvändigt att framtvinga så radikala ändringar i en organisation som varit så framgångsrik. Ekstedt avsade sig ordförandeskapet i Lingförbundet och åtog sig istället ordförandeskapet i det år 1930 nybildade Göteborgs Gymnastikförbund, eftersom Lingförbundet inte längre kunde agera som distriktsförbund till följd av förbundets nya stadgar och styrelsesammansättning.

 

Gustaf Ekstedts farhågor att Lingförbundet med politisk majoritet i styrelsen skulle fungera mindre väl besannades som väl var inte. Samarbetet mellan gymnastikens ledare och den politiska majoriteten kom att fungera väl till nytta för den frivilliga föreningsgymnastiken.

 

Fram till början av 1980 talet hade Lingförbundet en dominerande ställning inom motions- och barngymnastik. Från och med början av 80-talet tvingades dock föreningen att leva på en konkurrensutsatt arena. Lågkonjunkturen i början av 1990 talet slog även den hårt. Höjda kostnader på alla plan ställer krav på effektivisering eller nedskärning. Små grupper måste slås ihop, dyra lokaler sägas upp och medlemsavgifter höjas. Läget var osäkert men ambitionerna stod kvar, ”Gymnastik åt alla”.

 

Idag är Lingförbundet en Göteborgsk företeelse och dess aktiviteter är knutna till denna stad. Det är Göteborgs största gymnastikförening med cirka 1300 medlemmar. Lingförbundets 90 grupper håller igång i gymnastiksalar runt om i staden. Lingförbundet är organiserat under Svenska Gymnastikförbundet.

 

År 2009 hölls ett extra årsmöte med anledning av en stadgeändring som innebär en anpassning till Riksidrottsförbundets regler. Dessa säger att samtliga styrelseledamöter ska väljas av årsmötet. Som en följd av att stadgeändringen godkändes på två på varandra följande årsmöten, entledigades de av Kommunfullmäktige utsedda ledamöterna i Lingförbundets styrelse.

 

Under år 2009 blev Lingförbundet en certifierad gymnastikförening. Det innebär att gruppträningsverksamheten lever upp till de krav som Gymnastikförbundet ställer när det gäller varierade pass på olika dagar och tider i en välkomnande miljö till en prisvärd kostnad.

 

Med ovan beskrivna redogörelse om Lingförbundet ser man framtiden an med tillförsikt. Barnverksamheten är fortsatt stark och gruppträningen växer. Ekonomin är god och planer finns på utveckling av verksamheten.

 
Följ oss på Sociala medier
Samarbetspartners